Spar bekymringen, og overlad vurdering af dødsbo til professionel marskandiser

Spar bekymringen, og overlad vurdering af dødsbo til professionel marskandiser

Spar bekymringen, og overlad vurdering af dødsbo til professionel marskandiser

Når du miste en person, som har stået dig nær gennem hele – eller store dele af – dit liv, rammer sorgen ekstra hårdt. Det er smertefuldt at erkende, at du aldrig kommer til at se dit elskede familiemedlem eller din trofaste ven mere resten af dit liv på denne jord. Og selv om du kan dele sorgen med andre efterlevende, er det alligevel ofte overvældende at skulle forholde sig til livets hårde fakta.

Et dødsfald medfører meget arbejde

Endnu hårdere bliver det, når den efterbyrd af papirarbejde og praktikaliteter, som følger oven på et dødsfald, rammer dig og de øvrige pårørende. Ud over begravelse eller bisættelse, skal det også arrangeres oplæsning af testamente, hvis et sådant foreligger, og samtlige papirer, som hidrørte fra den afdøde, skal gennemgås. Det drejer sig for eksempel om oplysninger vedrørende bank, forsikring, bolig forhold og abonnementer – er der forfaldne regninger, skal disse betales, og arv og gæld skal gøres op. Du kan selfølgelig få assistance fra en advokat til at få disse forhold ud af verden, men det er stadig en opslidende proces, som bare tilføjer ekstra bekymring og stress id ti sorgen.

Få hjælp til rydning, salg og vurdering af dødsbo, og få lettet byrden

Derfor er det tilrådeligt, at du får hjælp til hvad der må være den tungeste opgave af dem alle, nemlig gennemgang og vurdering af dødsboet – den afdødes jordiske gods. For her vil du have svært ved at forholde dig objektivt og nøgternt. Din dømmekraft vil være svækket af sorgen, og du vil være særdeles sårbar. En professionel marksandiser vil, i dybeste respekt og under fuld diskretion, kunne give dig professionel og kyndig vejledning, når det handler om vurdering af dødsbo. Og du vil kune få assistance til salg af de genstande, han eller hun vurderer til at have monetær værdi.

Få mere at vide om vurdering af dødsbo på dødsbo-rydning.dk